Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja, 2017./2018.

 

Erasmus+ KA1 – 1. dodatni natječaj za mobilnost nastavnog osoblja za održavanje nastave, 2017./2018.

 

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 31. listopada 2018. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

1. dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2017./2018.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu ili poslovnoj suradnji, a uključeni su u nastavni proces na Sveučilištu u Osijeku.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 01. siječnja 2019. – 31. svibnja 2019.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. prijavni obrazac

2. obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave)

3. pozivno pismo inozemne ustanove (primjer Acceptance Letter)

4. životopis (Europass format)

5. kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu

6. potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika

7. prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom i/ili posebnim potrebama)

ROK ZA PRIJAVU:

1. prosinca 2018.

Prijave i ostale popratne dokumente poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ natječaj

Trg Sv. Trojstva 3

31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt za dodatne informacije:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

e-mail: erasmus@unios.hr; tel: 031 224 171

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti

Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja

Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Sveučilište u Osijeku zadržava pravo izmjene i dopune natječaja sukladno uputama zaprimljenima od strane Agencije za mobilnost i programe EU

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

 

 

*******************************************

Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2017./2018.

Predmetni Natječaj je zaključen.

Rezultati Natječaja objavljeni su 25. svibnja 2017.

Objava sljedećeg natječaja očekuje se 02. travnja 2018.

*******************************************

 

 

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 30. ožujka 2017. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2017./2018.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu ili poslovnoj suradnji.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 01. lipnja 2017. – 30. rujna 2018.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. prijavni obrazac

2. obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost

stručnog usavršavanja)

3. pozivno pismo inozemne ustanove (primjer Acceptance Letter)

4. životopis (Europass format)

5. kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu

6. potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika

7. prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom i/ili posebnim potrebama)

ROK ZA PRIJAVU:

28. travnja 2017.

Prijave i ostale popratne dokumente poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ natječaj

Trg sv. Trojstva 3

31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt za dodatne informacije:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

e-mail: erasmus@unios.hr; tel: 031 224 171

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti

Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja

Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Sveučilište u Osijeku zadržava pravo izmjene i dopune natječaja sukladno uputama zaprimljenima od strane Agencije za mobilnost i programe EU

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

Uredio |2018-10-31T11:59:43+01:0021.01.2017.|Natječaji međunarodne|