Sveučilište u Osijeku postaje dio COLOURS Europske mreže sveučilišta

Sveučilište u Osijeku uključuje se u Europsku mrežu sveučilišta pod nazivom COLOURS. U projektu koji će trajati četiri godine, Sveučilište u Osijeku surađuje s osam partnera:

 

COLOURS mreža 9 sveučilišta okuplja 126.000 studenata i 12.300 djelatnika u 9 zemalja. Osim navedenih partnerskih Sveučilišta, mrežu podupire 55 pridruženih partnera (6 iz Hrvatske) koji će djelovati kao suradnici i spone s regionalnim inovacijskim okruženjem. Sveučilišna mreža COLOURS usmjerena je na povezivanje inovacija, poučavanja na temelju rješavanja problema i izazova s kojima se regije susreću, te istraživanja utemeljena na potrebama okruženja i regija s ciljem iniciranja socijalnih i tehnoloških inovacija koje utječu na preko 21 milijun stanovnika regija u kojima se partnerska sveučilišta nalaze. Sva sveučilišta u mreži su jaka regionalna sveučilišta koja su nositelji inovacija i istraživanja u svojim regijama, te su se na toj osnovi i udružila s ciljem održivog i ravnomjernog razvoja Europskih regija i njihove trostruke transformacije – zelene, digitalne i socijalne.

Projekt COLOURS će obuhvatiti cijelo Sveučilište, sve njegove sastavnice, djelatnike i studente. Naše je Sveučilište ovim projektom uključeno u jednu od 50 Europskih mreža sveučilišta koje su strateški cilj Europske unije u području visokog obrazovanja i koje znače jaku potporu i zamah internacionalizaciji na cijelom Sveučilištu.

U dokumentu Mission Statement objavljene su detaljnije informacije o svrsi, vrijednostima i ciljevima EU mreže COLOURS.

Uredio |2023-12-01T08:29:20+01:0014.11.2023.|Izdvojene vijesti, Međunarodna suradnja, Vijesti|