Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Erasmus mobilnost za studente u akademskoj godini 2011./2012.
Natječaj je zaključen dana 23. rujna 2011.

U sklopu ERASMUS Programa Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije.
Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Osnovni ciljevi Erasmus studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; izgradnja visokokvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada dotičnih zemalja unutar Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva dotične države kroz radno iskustvo.

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Osijeku koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Erasmus programa (države EU, EFTA države i Turska), studenti sa statusom izbjeglice, studenti bez državljanstva, odnosno studenti koji imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj. U trenutku početka mobilnosti studenti moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati najmanje 60 ECTS.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. lipnja 2011. – 30. rujna 2012.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u državama punopravnim članicama Europske unije (27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Letonija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija).

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus bilateralni ugovori. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 6 mjeseci, a najduže 12 mjeseci. 

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac

2. kopiju domovnice
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita
5. prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za studente s invaliditetom) 


ROKOVI ZA PRIJAVU:

1. rok za prijavu: 08. travnja 2011.
za mobilnost koja će se realizirati tijekom cijele akademske godine ili u zimskom semestru 2011./2012.
(natječaj je zaključen)

Trenutačno je u tijeku
2. rok za prijavu: 23. rujna 2011.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati u ljetnom semestru akademske 2011./2012.,
ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:
01. studenoga 2011.-30. rujna 2012.
(natječaj je zaključen)


Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.doc ili .pdf format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat
Za ERASMUS natječaj
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati! Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .pdf formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjih rokova za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od pojedinih krajnjih datuma određenih za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.


Obrasci i upute za prijavu

Upute studentima za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
Prijavni obrazac
Prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom


Tekst natječaja
Popis akademskih Erasmus koordinatora
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus bilateralnih ugovora (ažurirano studeni 2011.)
Pravilnik Sveučilišta u Osijeku o Erasmus programu međunarodne mobilnosti

Dodatne informacije
ERASMUS Studentska povelja
Iskustva Erasmus studenata
Tko su 2-milijunti Erasmus studenti?

Primjer: Learning Agreement (Ugovor o studiranju na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi)
Primjer: Training Agreement (Ugovor o obavljanju stručne prakse u inozemnoj organizaciji)


REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja 1. prijavnog ciklusa (8. travnja 2011.)


Rezultati natječaja 2. prijavnog ciklusa (23. rujna 2011.)


Erasmus program mobilnosti studenata provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU.