Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski specijalistički studiji
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji traju od jedne do dvije godine odnosno dva do četiri semestra, a završetkom se stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste određenog područja. Na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja strossmayera u Osijeku ustrojeno je 29 poslijediplomskih specijalističkih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 5, biomedicina i zdravstvo 5, biotehničkih znanosti 8,  društvenih znanosti 8, humanističkih znanosti 1, te 2 sveučilišna interdisciplinarna poslijediplomska specijalistička studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti. Za 29 poslijediplomskih specijalističkih studija izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.

Pregled poslijediplomskih specijalističkih studijau akademskoj 2014./2015. godini


Red. broj

Znanstveno–nastavna sastavnica

Naziv poslijediplomskog

studija

Znanstveno područje

Znanstveno polje

1.

Ekonomski

fakultet

Poduzetništvo 

Društvene znanosti

Ekonomija

Organizacija i management

Upravljanje ekonomskim razvojem

Financije i bankarstvo

Marketing posebnih područja

 

Ukupno

5

 

2.

Elektrotehnički

fakultet

Procesno računarstvo

Tehničke znanosti

Računarstvo

Napredne komunikacijske tehnologije

Tehničke znanosti

Elektrotehnika

Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

Tehničke znanosti

Elektrotehnika

 

Ukupno

3

 

3.

Građevinski

fakultet

Građevinarstvo sa smjerovima:

Potresno inženjerstvo

Upravljanje  građevinskim projektima

Zaštita okoliša u građevinarstvu

Tehničke znanosti

Građevinarstvo

 

Ukupno

1 studij sa 3 smjera

 

4.

Katolički bogoslovni

fakultet

Pastoralna teologija sa smjerovima:

Pastoral obitelji

Pastoral kriznih situacija

Pastoral župne zajednice

Humanističke  znanosti

Teologija

 

Ukupno

1 studij sa 3 smjera

 

5.

Medicinski

fakultet

Klinička epidemiologija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer: Kardiologija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Opća interna medicina

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Oftalmologija i optometrija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

 

Ukupno

5 studija i 1 smjer

 

6.

Poljoprivredni

fakultet

Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

 

Proizvodni sustavi

u stočarstvu

Svinjogojstvo

Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Zaštita bilja

 

Ukupno

5

 

7.

Pravni

fakultet

Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave

Društvene znanosti

Pravo

Kazneno pravo

Ljudska prava

 

Ukupno

3

 

8.

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Sigurnost i kvaliteta hrane

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

Nutricionizam

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

 

Ukupno

3

 

9.

Strojarski

fakultet

Razvoj proizvoda i tehnologija

sa smjerovima:

Inženjerstvo materijala

Modeliranje i numerička analiza konstrukcija

Primjena proizvodnih postupaka

Proizvodni menadžment

Tehničke znanosti

Strojarstvo

 

Ukupno

1 studij sa 4 smjera

 

10.

Sveučilište u Osijeku suradnji sa Institutom Ruđer Bošković

Zaštita prirode i okoliša

Prirodne znanosti

Biologija

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

Prehrambena tehnologija

 

Ukupno

1

 

11.

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti

Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju  

Društvene znanosti

Ekonomija

Pravo

Politologija

 

Ukupno

1

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE UKUPNO   29

poslijediplomskih  specijalističkih studija sa 11 smjerova

i 2 interdisciplinarna studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti