Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna Suradnja    Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski specijalistički studiji
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji traju od jedne do dvije godine odnosno dva do četiri semestra, a završetkom se stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste određenog područja. Na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja strossmayera u Osijeku ustrojeno je 29 poslijediplomskih specijalističkih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 5, biomedicina i zdravstvo 5, biotehničkih znanosti 8,  društvenih znanosti 8, humanističkih znanosti 1, te 2 sveučilišna interdisciplinarna poslijediplomska specijalistička studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti. Za 29 poslijediplomskih specijalističkih studija izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.

Pregled poslijediplomskih specijalističkih studijau akademskoj 2014./2015. godini


Red. broj

Znanstveno–nastavna sastavnica

Naziv poslijediplomskog

studija

Znanstveno područje

Znanstveno polje

1.

Ekonomski

fakultet

Poduzetništvo 

Društvene znanosti

Ekonomija

Organizacija i management

Upravljanje ekonomskim razvojem

Financije i bankarstvo

Marketing posebnih područja

 

Ukupno

5

 

2.

Elektrotehnički

fakultet

Procesno računarstvo

Tehničke znanosti

Računarstvo

Napredne komunikacijske tehnologije

Tehničke znanosti

Elektrotehnika

Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

Tehničke znanosti

Elektrotehnika

 

Ukupno

3

 

3.

Građevinski

fakultet

Građevinarstvo sa smjerovima:

Potresno inženjerstvo

Upravljanje  građevinskim projektima

Zaštita okoliša u građevinarstvu

Tehničke znanosti

Građevinarstvo

 

Ukupno

1 studij sa 3 smjera

 

4.

Katolički bogoslovni

fakultet

Pastoralna teologija sa smjerovima:

Pastoral obitelji

Pastoral kriznih situacija

Pastoral župne zajednice

Humanističke  znanosti

Teologija

 

Ukupno

1 studij sa 3 smjera

 

5.

Medicinski

fakultet

Klinička epidemiologija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer: Kardiologija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Opća interna medicina

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

Oftalmologija i optometrija

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

 

Ukupno

5 studija i 1 smjer

 

6.

Poljoprivredni

fakultet

Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

 

Proizvodni sustavi

u stočarstvu

Svinjogojstvo

Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Zaštita bilja

 

Ukupno

5

 

7.

Pravni

fakultet

Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave

Društvene znanosti

Pravo

Kazneno pravo

Ljudska prava

 

Ukupno

3

 

8.

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Sigurnost i kvaliteta hrane

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

Nutricionizam

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

 

Ukupno

3

 

9.

Strojarski

fakultet

Razvoj proizvoda i tehnologija

sa smjerovima:

Inženjerstvo materijala

Modeliranje i numerička analiza konstrukcija

Primjena proizvodnih postupaka

Proizvodni menadžment

Tehničke znanosti

Strojarstvo

 

Ukupno

1 studij sa 4 smjera

 

10.

Sveučilište u Osijeku suradnji sa Institutom Ruđer Bošković

Zaštita prirode i okoliša

Prirodne znanosti

Biologija

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

Prehrambena tehnologija

 

Ukupno

1

 

11.

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti

Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju  

Društvene znanosti

Ekonomija

Pravo

Politologija

 

Ukupno

1

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE UKUPNO   29

poslijediplomskih  specijalističkih studija sa 11 smjerova

i 2 interdisciplinarna studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti