Rektorova nagrada

08.05.
2018.

Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018.

  1. ANTONIO SUHI I MARTINA RAJIČ, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Menadžment osiguranja pod nazivom: “Analiza značaja neživotnog segmenta poslovanja Generali osiguranja d.d. na području Republike Hrvatske”. 2. DARKO JUKIĆ, ROBERT ŠIMUNOVIĆ I ANDREJ VUKELIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija […]

Uredio urednik | Rektorova nagrada
VIŠE
09.05.
2017.

Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2016./2017.

  AMANDA DRAGANJAC, STEFANI MAJIĆ I ANITA ĐURAŠINOVIĆ, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija Poslovna informatika Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Sustavi poslovne inteligencije pod nazivom:“Prediktivna analitika ljudskih resursa u svrhu razumijevanja fluktuacije zaposlenika poduzeća”. ENA DUMANČIĆ I DORA PERIĆ, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo Ekonomskog fakulteta, […]

Uredio urednik | Rektorova nagrada
VIŠE
02.05.
2016.

Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2015./2016.

BILJANA BROCIĆ, VALENTINA KEŠERIN I MATEJA RAJNER, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija  Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Financijsko posredništvo pod nazivom:“Leasing društva kao financijski posrednici u Republici Hrvatskoj”. VJEKOSLAV LEKO, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Liderstvo pod nazivom:“Analiza povezanosti […]

Uredio Marija Rasonja | Rektorova nagrada
VIŠE
15.03.
2016.

Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015.

FILIP HOJSAK I MARIO RAIČ, studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kompenzacijski menadžment pod nazivom:”Uloga nagrañivanja zaposlenika javnog sektora sa stajališta učinkovitosti rada”. MARTINA BARIŠIĆ-JAMAN I IVANA BIJELIĆ, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija Poslovna informatika Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Sustavi […]

Uredio Marija Rasonja | Rektorova nagrada
VIŠE
Stranica 1 od 41234