Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna Suradnja    Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Propisi i Dokumenti
PropisiPravilnik o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta - pročišćeni tekst [ HRV  -   ENG ]  


Obrazaci - izbor u zvanje, br: 1, 2, 3, 4, i 5.

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  [ HRV  -   ENG ]  


Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst


Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020.  [ HRV  -   ENG ]  ETIČKI KODEKS SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU


Pravilnik o financijskom poslovanju
 
Pravilnik i obrazac za ocjenjivanje znanstvenih novaka