Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
19.04.2018. - E-VV-01-2018 - Nastavak izvođenja radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona,trga i parkirališta - 2. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
21.09.2018. - Analizator veličine pora i površine (BET) za potrebe Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
13.07.2018. - NABAVA ANALIZATORA VELIČINE PORA I POVRŠINE (BET) ZA POTREBE ODJELA ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
09.05.2018. - PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE I PROMIDŽBE OSJEČKOG LJETA MLADIH ZA POTREBE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
13.04.2018. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA MEMORANDUMA, KNJIGA, BROŠURA, POZIVNICA, PLAKATA I POSTERA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERAE-JEDN-21/2018

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
PLAN NABAVE 2019
Plan nabave 2018.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave