Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
07.06.2017. - Radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – II. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – BAGATELNA NABAVA
19.07.2017. - Poziv za prikupljanje ponuda modularni čitač MTP
  1.    19.07.2017.   -   Poziv za prikupljanje ponuda modularni čitač MTP
  2.    19.07.2017.   -   Prilog 2.-troškovnik
  3.    24.07.2017.   -   I. Pojašnjenje - izmjena Poziva za prikupljanje ponuda E-BAG-10/2017

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave