Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: dstjepan@unios.hr.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
06.02.2019. - ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
  1.    06.02.2019.   -   ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
19.04.2018. - E-VV-01-2018 - Nastavak izvođenja radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona,trga i parkirališta - 2. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
14.05.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2020
30.01.2020. - DRUGI ISPRAVAK TROŠKOVNIKA TONERI I TINTE 2020 Prilog 2.
29.01.2020. - ISPRAVAK STAVKE TROŠKOVNIKA U PREDMETU NABAVE TONERA I TINTI 2020 Prilog 2.
28.01.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU NABAVE I DOBAVE TONERA TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
17.07.2019. - Poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i promidžbu Osiječkog ljeta mladih 2019
08.05.2019. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2019
28.03.2019. - Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
  1.    28.03.2019.   -   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
28.03.2019. - Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
  1.    28.03.2019.   -   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
20.03.2019. - Obavijest o pozivu za prikupljanje ponuda za pružanje usluge cestovnog prijevoza 2019
22.01.2019. - 22.01.2019 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA I ISPORUKA TONERA, TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
21.09.2018. - Analizator veličine pora i površine (BET) za potrebe Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
13.07.2018. - NABAVA ANALIZATORA VELIČINE PORA I POVRŠINE (BET) ZA POTREBE ODJELA ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
09.05.2018. - PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE I PROMIDŽBE OSJEČKOG LJETA MLADIH ZA POTREBE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
13.04.2018. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA MEMORANDUMA, KNJIGA, BROŠURA, POZIVNICA, PLAKATA I POSTERA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERAE-JEDN-21/2018

JAVNI NATJEČAJI
17.08.2020. - Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu
  1.    17.08.2020.   -   Natječajni elaborat
17.08.2020. - Tehnički nacrti i dokumenti
  1.    01.09.2020.   -   Tehnički nacrti i dokumenti

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
PLAN NABAVE 2020
Plan nabave 2018.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave
I. IZMJENA PLANA NABAVE 2019.