Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
01.12.2017. - DOKUMENTACIJA O NABAVI ČIJI JE PREDMET URAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU“

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
28.11.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA SUSTAVA ZA PRIKAZIVANJE I ANALIZU GELOVA I MEMBRANA ZA POTREBE PROJEKTA „ImproveMED“

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave