Na temelju izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
09.06.2017. - Nabava računala i računalne opreme za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  1.    09.06.2017.   -   Nabava računala i računalne opreme
07.06.2017. - Radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – II. faza
05.06.2017. - izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave – radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – II. faza
  1.    05.06.2017.   -   Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – BAGATELNA NABAVA
23.06.2017. - Poziv za prikupljanje ponuda za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora građenja (Koordinator II) nad izgradnjom zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek (SKIMCO) – II. faza.
19.06.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA I ISPORUKA TONERA, TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA E-BAG-08/2017
12.06.2017. - Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija toaleta u zgradi Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave