Na temelju izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
02.01.2017. - Izvođenje radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona, uređenju okoliša oko zgrade, radovi na izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenje Studentskog trga, te izgradnja i uređenje Sjevernog parkirališta

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – BAGATELNA NABAVA
25.04.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA MATERIJALA I USLUGA VIDLJIVOSTI U SKLOPU PROJEKTA POD NAZIVOM „IZGRADNJA ZGRADE, INFRASTRUKTURE I OKOLIŠA STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU“
11.04.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA MEMORANDUMA, KNJIGA, BROŠURA, POZIVNICA, PLAKATA I POSTERA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA E-BAG-04/2017

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave