Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
Trenutno nema dokumentacije za nadmetanje.

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
07.03.2018. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA AUTOBUSOM ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU E-JEDN-18/2018

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2018.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave