Na temelju izjave iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: mvegar@unios.hr.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
02.01.2017. - Izvođenje radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona, uređenju okoliša oko zgrade, radovi na izgradnji mosta između dviju zgrada, uređenje Studentskog trga, te izgradnja i uređenje Sjevernog parkirališta

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – BAGATELNA NABAVA
08.03.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE POVREMENOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U UNUTARNJEM I MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2017. GODINI
09.02.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET IZRADA, DOBAVA I ISPORUKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE 'M – 1', NA ADRESI UL. JOSIPA REICHLA KIRA, BB OSIJEK, ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
08.02.2017. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DIJELA KROVIŠTA ZGRADE ODJELA ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

JAVNI NATJEČAJI
Trenutno nema niti jednog javnog natječaja.

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
  1.    Plan nabave