Na temelju čl. 76. stavka 1. i čl.80 stavka 2. ZJN 2016 ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno s kojima Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: dstjepan@unios.hr.

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
06.02.2019. - ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
 1.    06.02.2019.   -   ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
19.04.2018. - E-VV-01-2018 - Nastavak izvođenja radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona,trga i parkirališta - 2. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
30.06.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA U 2022 GODINI
26.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ORGANIZACIJA OSJEČKOG LJETA MLADIH 2022
08.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ODRŽAVANJE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA
11.03.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
11.03.2022. - PRVA IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
21.02.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA CESTOVNI PRIJEVOZ U 2022
11.01.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ENERGETSKI UČINKOVITO VOZILO
18.10.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET NABAVA OPREME I UREĐAJA ZA POTREBE ZNANSTVENOG CENTRA ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU, SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA - GRUPA 1: Zamrzivač -80 °C - GRUPA 2: Uređaj za impedancijsku kardiografiju (ICG Monitor)
28.09.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
10.08.2021. - PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA RASHLADNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, ODVODNE I HIDRANTSKE MREŽE, SUSTAVA AUTOMATSKE REGULACIJE, SOLARNOG SUSTAVA I ODRŽAVANJA TOPLINSKE PODSTANICE ZA POTREBE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA U OSIJEKU
09.06.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIĆKO TISKARSKE USLUGE
09.06.2021. - I. IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE
14.12.2020. - PREDMET: 1. POJAŠNJENJE- IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
07.12.2020. - Poziv za prikupljanje ponuda pružanja elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga za potrebe Sveučilišta u Osijeku
07.12.2020. - Troškovnik .za isporuku multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
07.12.2020. - Poziv za prikupljanje ponuda za isporuku i instalaciju multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
09.10.2020. - I. Pojašnjenje i izmjena Poziva za prikupljanje ponuda
09.10.2020. - I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
01.10.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
14.05.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2020
30.01.2020. - DRUGI ISPRAVAK TROŠKOVNIKA TONERI I TINTE 2020 Prilog 2.
29.01.2020. - ISPRAVAK STAVKE TROŠKOVNIKA U PREDMETU NABAVE TONERA I TINTI 2020 Prilog 2.
28.01.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU NABAVE I DOBAVE TONERA TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
17.07.2019. - Poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i promidžbu Osiječkog ljeta mladih 2019
08.05.2019. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2019
28.03.2019. - Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 1.    28.03.2019.   -   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
28.03.2019. - Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 1.    28.03.2019.   -   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
20.03.2019. - Obavijest o pozivu za prikupljanje ponuda za pružanje usluge cestovnog prijevoza 2019
22.01.2019. - 22.01.2019 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA I ISPORUKA TONERA, TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
21.09.2018. - Analizator veličine pora i površine (BET) za potrebe Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
13.07.2018. - NABAVA ANALIZATORA VELIČINE PORA I POVRŠINE (BET) ZA POTREBE ODJELA ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
09.05.2018. - PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE I PROMIDŽBE OSJEČKOG LJETA MLADIH ZA POTREBE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
13.04.2018. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA MEMORANDUMA, KNJIGA, BROŠURA, POZIVNICA, PLAKATA I POSTERA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERAE-JEDN-21/2018

JAVNA NABAVA
26.02.2021. - ODLUKA O ODABIRU
 1.    26.02.2021.   -   ODLUKA O ODABIRU
26.02.2021. - OGLAS OBAVIJEST
 1.    26.02.2021.   -   OGLAS OBAVIJEST
26.02.2021. - TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
 1.    26.02.2021.   -   TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
26.02.2021. - ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
 1.    26.02.2021.   -   ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
14.01.2021. - Obavijest - ispravak 14.01.2021
 1.    14.01.2021.   -   Obavijest - ispravak 14.01.2021
14.01.2021. - Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
 1.    14.01.2021.   -   Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
14.01.2021. - ZICER-elaborat izmjene i dopune br. II 14.01.2020
11.01.2021. - ODGOVOR NA PITANJA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
 1.    11.01.2021.   -   ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
 1.    18.12.2020.   -   Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
11.11.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
 1.    11.11.2020.   -   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
17.08.2020. - Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu
 1.    17.08.2020.   -   Natječajni elaborat
17.08.2020. - Tehnički nacrti i dokumenti
 1.    01.09.2020.   -   Tehnički nacrti i dokumenti

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
PLAN NABAVE 2022
PLAN NABAVE 2020
Plan nabave 2018.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Plan nabave 2012.
 1.    Plan nabave
I. IZMJENA PLANA NABAVE 2019.