ZAKONI
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 78/15)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj: 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN broj: 42/16)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007-Odluka USRH, 46/2007, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH)
 • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN broj: 45/2009)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN broj: 107/2007, 118/2012)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13)
 • Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
 • Zakon o ustanovama (NN broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008)
 • Zakon o radu (NN broj: 93/14)
 • Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/2001, 39/2009)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16)
SVEUČILIŠNI PROPISI
DOKUMENTI
IZVJEŠĆA
OBRASCI I POSTUPCI